купи bords eve 500 гр. маргарин и испрати го бројот на фискалната сметка, време и датум на Viber бројот 078 877 101 или пополни ја формата подолу

Наградната игра трае од 01.10.2018 до 30.11.2018

Полиња кои треба да се внесат во соодветен формат
  • Датум: дд-мм-гггг
  • Час: чч:мм:сс
  • Телефонски број: 07х/123-456