Немате инсталирано флеш-плеер или тој е застарен.Кликни овде за да симнеш најнов флеш-плеер.

Вработување Печати E-mail

     

Полињата означени со * се задолжителни
Име и Презиме:*

Датум на раѓање:*

Адреса:*

Контакт телефон:*

e-mail:ОБРАЗОВАНИЕ

Период:*

Образовна институција:*

Струка:

Титула:


Познавање на јазици:

Социјални вештини и афинитети:

Познавање на работа со компјутери:

Други информации:ИЗЈАВА: Се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка во постапката за регрутирање и вработување во Актуел, согласно важечките законски норми што се однесуваат на заштита на личните податоци.
 РАБОТНО ИСКУСТВО:
Период:

Позиција:

Главни активности и одговорности:

Назив на работодавецот:

Лице за препорака:


Период:

Позиција:

Главни активности и одговорности:

Назив на работодавецот:

Лице за препорака:


Период:

Позиција:

Главни активности и одговорности:

Назив на работодавецот:

Лице за препорака:


Период:

Позиција:

Главни активности и одговорности:

Назив на работодавецот:

Лице за препорака:


 

 

 

©2017 JS AKTUEL

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

  • http://aktuel.com.mk/km160.asp