Наскоро со нова интернет-страница

Ул.624 ББ - 1000 Скопје, Р. Македонија
+ 389 2 3175 049
+ 389 2 3115 910
kontakt@aktuel.com.mk